Image

Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

Соціальнопедагогічна робота з дітьми та молоддю

Мета проєкту – розвивати потенціал та спроможності дітей та молоді, розширювати їхні права та можливості.

Наші цілі:

– Діти мають доступ до безпечного, інклюзивного та сприятливого середовища й необхідних послуг для розвитку та навчання.

– Діти формують ставлення та поведінку, яка сприяє їхньому фізичному, психічному та соціальному благополуччю.

Основні напрямки діяльності: Профорієнтація, спрямована на під-готовку підлітків до свідомого вибору майбутньої професії, визначення своєї ролі в суспільстві.

Заходи з підготовки до самостійного життя (практичні заняття з вироблення навичок фінансової грамотності, кулі-нарні майстер-класи, тренінги тощо).

Консультації та індивідуальні заняття для дітей.

Організація дозвілля, культурно-відпо-чинкові заходи, спортивні заняття та змагання.

Робота з батьками (індивідуальні та групові  бесіди, профілактичні тренінги, групи взаємодопомоги).